Klachten

Bij RKsv Wittenhorst zijn veel vrijwilligers actief om alles in de juiste banen te leiden. Ondanks alle inspanningen kunnen er natuurlijk ook fouten gemaakt worden. Het bestuur hecht er belang aan dat klachten gemeld worden. De melding van klachten stelt de vereniging in de gelegenheid deze te onderzoeken, op te lossen en, waar mogelijk, in samenwerking met de betrokkenen procedures te verbeteren met het doel om herhaling van deze klachten in de toekomst te voorkomen.

Een klacht kan worden gemeld via:  klachten@rksv-wittenhorst.nl