Missie RKsv Wittenhorst

RKsv Wittenhorst is een sportvereniging waar alle leden de voetbal-, zaalvoetbal- en korfbalsport kunnen uitoefenen en is tevens een sociale ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis kan voelen.

Respect voor de medemens staat centraal binnen de vereniging. Vrijwilligers worden gewaardeerd voor hun inzet en betrokkenheid. RKsv Wittenhorst neemt in de Horster gemeenschap een belangrijke maatschappelijke plaats in en heeft de intentie om uit te groeien tot een regioclub met sportieve en maatschappelijke ambities.

 

Visie RKsv Wittenhorst

Hoe ziet de omgeving er voor onze vereniging uit in de toekomst?

De samenleving is een buitengewoon dynamische omgeving die jaarlijks om nieuw of gewijzigd aanbod vraagt. De grenzen tussen sporten en recreëren zullen verder vervagen, de leeftijdsgrenzen worden verder opgerekt. Er zal nauwelijks nog verschil zijn in de fysieke en mentale intensiteit waarmee mannen en vrouwen sport of recreatie bedrijven. Vrijetijdsbesteding in de vorm van sport behoort voor iedere inwoner van Horst aan de Maas inmiddels tot het minimale vereiste maatschappelijk basispakket. Sport in zijn algemeenheid is populairder dan vroeger en vrouwensport maakt een enorme sprong voorwaarts.

Ook senioren zoeken meer dan ooit naar mogelijkheden om sport te kunnen bedrijven. Mensen zijn langer vitaal en blijven langer sociaal actief. Normen en waarden leren we gezamenlijk, maar kunnen ook worden gedeeld als jong en oud samen kunnen optrekken. Daarvoor is een plek nodig waar jong en oud kunnen bewegen en recreëren. Daarmee is Wittenhorst meer dan een voetbalclub, maar een vereniging die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Een belangrijk aspect is dat de huidige generatie jongeren niet meer denkt in dorpsgrenzen maar de sportieve en sociale uitdaging zoekt, “be sexy” is het devies!

Het werkterrein waar Wittenhorst zich in bevindt, Horst aan de Maas, laat demografisch de komende 5 jaar geen krimp zien. De verwachting is dan ook dat door sociale, economische en omgevingsfactoren het ledenaantal zal toenemen.

Waar willen we staan over 3 – 5 jaar

  • Duidelijke profilering als regioclub, waarbij we ons zowel sportief als maatschappelijk willen onderscheiden.
  • Authentieke jeugdopleiding veldvoetbal in Nederland (toppositie bij KNVB).
  • Het realiseren van sport- en spelvoorziening voor diverse doelgroepen. Het bevorderen van bewegen voor alle inwoners, zowel schoolgaande jeugd als ouderen om daarmee zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te gaan sporten.
  • De verbindende factor zijn voor de inwoners, gemeente en bedrijfsleven. Een sociale en zakelijke ontmoetingsplaats voor iedereen.
  • Het vervullen van een brede maatschappelijke functie (Maatschappelijk Verenigen).
  • Bevorderen van de gemeenschapszin.
  • Sportpark “Ter Horst” en aanpalende accommodaties moeten uitgroeien tot het vrijetijdscentrum in de regio, het “Papendal” van het zuiden!

Hoe bereiken we onze gedroomde positie?

Door schaalvergroting en verdere professionalisering geeft dit Horst als centrum in de regio zuigkracht voor talentvolle sporters in specifieke zin en “mens in beweging” in algemene zin.

Met het zorgen van de juiste randvoorwaarden, zowel op sportief als facilitaire vlak, wordt de aantrekkingskracht vergroot. Hiermee wordt het onderscheidend vermogen zichtbaar ten opzichte van omliggende sportverenigingen.

Samenwerken en verbinden.

Een vereniging met een omvang en positie als Wittenhorst moet haar vleugels uit durven slaan en de samenwerking zoeken. Niet alleen binnen de vereniging, waar er altijd ruimte blijft voor verbetering, maar we zullen zeker ook de samenwerking gaan zoeken met collega verenigingen, gemeente en bedrijfsleven. Sport & toerisme is een sector die in onze regio veel kansen biedt. Door verbinding te leggen met het bedrijfsleven, gemeente en andere verenigingen, kan Wittenhorst haar prominente rol op maatschappelijk vlak versterken en uitbouwen.

Tot slot

Het is van groot belang dat bij de reis, die we als vereniging maken (transformatie), de clubcultuur behouden blijft. Ondanks de ambitie die we nastreven moeten we vooral onszelf blijven, zowel sportief als maatschappelijk.