Speerpunten

Planning

Het (actueel houden van) planning van (oefen)wedstrijden, trainingen en gebruik van de accommodatie voor alle teams.

Speerpunten:

  • Actueel houden wedstrijd- en trainingplanning en communicatie naar spelers
  • Afstemming planning met Technische zaken, Parkcommissie, KNVB

Arbitrage

Het verzorgen van deskundige objectieve arbitrage voor alle thuiswedstrijden van de vereniging.

Speerpunten:

  • Verzorgen van arbitrage voor alle teams
  • Voorkomen ongewenste incidenten (respect en duidelijkheid)

Teamcoördinatie

Het tijdig samenstellen van teams en verzorgen inzet van adequate begeleiding voor alle teams.

Speerpunten:

  • Samenwerking in horizontale zin activeren (technische zaken en overig kader)
  • Professionaliseren in pedagogische zin (positief, persoon- en leeftijdsspecifiek coachen)

Faciliteiten

Inkoop en beheer (inname en uitgifte) van representatieve kleding en voldoende sportmaterialen met de juiste kwaliteit voor alle teams

Speerpunten:

  • Uniformiteit spelers en kader
  • Maat en kwaliteit afgestemd op leeftijdsgroep/doelgroep
  • Kostenbeheersing c.q. planmatige aanpak