Strategie

Het beleid richt zich op het uniform inrichten en zo eenvoudig mogelijk aansturen van processen. Dit is namelijk voor iedereen begrijpelijk. Er wordt uitgegaan van een grote zelfwerkzaamheid  van de vrijwilliger(s) en een gepaste mate van verantwoordelijkheidsbesef. Taken worden verdeeld zodat een acceptabele en evenredige werkbelasting voor elk kaderlid ontstaat. Dit maakt de vereniging ook minder kwetsbaar bij uitval.

Daarnaast wordt in secundaire zin samenwerking en zelfsturing gestimuleerd. Hierbij geldt ‘vele handen maken licht werk’ en initiatieven worden serieus genomen. Geef iedereen de verantwoordelijkheid die bij hem/haar past.

Door het koersen op de juiste motivatie ‘plezier in hetgeen je doet’  worden kaderleden zodanig gemotiveerd dat zij nieuwe vrijwilligers werven en aantrekken.