Overlegstructuur

organisatie.jpg

De overlegstructuur, hier te downloaden, is opgesteld om de verschillende afdelingen, commissies en kaderleden met elkaar de dialoog aan te laten gaan over alle zaken op organisatorisch vlak. De commissie organisatorische Zaken heeft een dienstbare functie binnen de vereniging waarbij ze andere afdelingen in organisatorische zin ondersteunt op het gebied van de vier hoofdpijlers (planning, arbitrage, teamcoördinatie, faciliteiten). De interactie en samenwerking met de commissie Technische zaken, Communicatie en Financiële Zaken is daarbij wezenlijk.  Het communicatieplan van de commissie voorziet daarom zowel op een procesgerichte als op samenwerking-gerichte overlegstructuur.

Het overleg- en communicatieplan is vastgelegd in een dynamisch werkdocument dat kan worden gebruikt om elkaar op de hoogte te houden van de ondernomen stappen maar ook om eenieder in de gelegenheid te stellen hier nog zijn eigen invulling aan te geven. Dit met als doel om voortdurend te kunnen bijsturen en te verbeteren.

Het overlegplan is gebaseerd op een raamwerk dat beantwoord aan de doelstellingen van de diverse overlegsituaties. Het definitief inplannen van de specifieke overlegsituaties wordt door het hiervoor aangewezen en daarmee verantwoordelijke kaderlid uitgevoerd.

Jaarlijks zal het communicatieplan door organisatorische zaken in overleg met technische zaken worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd ter verbetering van de algehele communicatie en samenwerking.