Beleid en Strategie

De Commissie Activiteiten organiseert activiteiten en evenementen, die tot doel hebben

-          RKsv Wittenhorst en de voetbalsport te promoten

-          de clubbinding en teamgeest  te stimuleren

-          maatschappelijke activiteiten te ondersteunen

-          te ondersteunen bij de werving van nieuwe leden en vrijwilligers

-          commissies te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen

Promotie RKsv Wittenhorst:

RKsv Wittenhorst staat midden in de maatschappij en beoogt een vereniging te zijn met een duidelijke missie, visie en strategie ( zie website: hoofdbestuur). De commissie organiseert activiteiten waarmee de vereniging zich, op basis van de missie en visie, nadrukkelijk wil profileren.

Stimuleren Clubbinding en Teamgeest

Leden en vrijwilligers hebben en leden behouden is een groot verschil. RKsv Wittenhorst beoogt een warme vereniging te zijn, waar al dan niet actief,  jong en oud zich thuis moet voelen.  Naast alle stappen die de vereniging onderneemt om er voor zorgen dat leden, ouders en vrijwilligers zich thuis voelen bij RKsv Wittenhorst, organiseert de  commissie activiteiten voor de verschillende doelgroepen die dit streven tot saamhorigheid onderstrepen.

Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten

Via de commissie Maatschappelijk Verenigen onderscheidt de vereniging zich dusdanig dat hiermee allerlei maatschappelijke doelstellingen worden nagestreefd. De commissie ondersteunt bij de organisatie van activiteiten en evenementen met een maatschappelijk karakter.

Werving nieuw leden en vrijwilligers

Het functioneren van een vereniging valt of staat met voldoende leden en vrijwilligers. Stilstand is achteruitgang en het is erg belangrijk om jaarlijks nieuwe aanwas van leden te genereren, waarmee ook op termijn alle categorieen ( Mini Pupillen tot en met de A Jeugd, Senioren) voldoende bezet zijn om zowel prestatief als recreatief  deel te nemen aan alle beoogde competities. Middels het organiseren van activiteiten bereikt de vereniging deze nieuwe leden. Bij de aanwas van nieuwe leden is de aanwas van nieuwe vrijwilligers ( vaak zijn dit de ouders) een logische vervolgstap. De commissie organiseert derhalve, in combinatie met de andere commissies,  jaarlijks uitnodigende activiteiten en evenementen die potentiele leden en vrijwilligers een duidelijk beeld geven van waar de vereniging voor staat en hiermee bijdrage in de wervingsgedachte.

Ondersteuning Overige Commissies

Jaarlijks vinden allerlei ( ook interne )activiteiten plaats onder verantwoordelijkheid van de diverse commissies. Door leden van de Commissie Activiteiten te laten deelnemen aan de vergaderingen van de diverse commissies wordt bereikt dat altijd goed ingespeeld wordt op activiteiten.  Hiermee ondersteunt de commissie Activiteiten op een saamhorige wijze de andere commissies bij het realiseren van doelstellingen.