Speerpunten:

 

1  De commissie werft voldoende vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen organiseren

2  De commissie ontwikkelt een jaarlijks uitgewerkt activiteitenschema waarin alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn

3  De commissie ontwikkelt voor elke activiteit een draaiboek, waarin alle disciplines zijn uitgewerkt, inclusief de strategische doelen

4  De commissie vaardigt commissieleden af aan elke commissies ter actieve ondersteuning van de door die commissies uit te werken activiteiten en evenementen