Commissie Financiele Zaken

financiele_zaken.jpg

Doel:

Het bewaken van de financiële- en juridische positie van de vereniging en het periodiek rapporteren hierover aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

Verantwoordelijk Bestuurslid:

Ron Peters

M: ronpeters@rksv-wittenhorst.nl

T: 06-52527146

Mailadres commissie:

financielezaken@rksv-wittenhorst.nl 


Bankrelatie:

NL85 RABO 0123 61 49 37

Factuuradres:

Postbus 6004

5960 AA Horst