Stichting Leergeld

Iedereen kan sporten!

Het komt voor dat kinderen niet kunnen sporten omdat het voor de ouders lastig is dit financieel in te vullen. Omdat de maatschappij en dus wij ook, van mening is/zijn dat ieder kind moet kunnen sporten kun je in deze situatie terecht bij de Stichting Leergeld.

De Stichting Leergeld Horst aan de Maas zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die doorgebrek aan middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%van het bijstandsniveau ligt.

Voor meer informatie en aanvragen verwijzen we u naar de website van de

Stichting Leergeld : 

www.leergeldhorstaandemaas.nl