Maatschappelijke Stage bij RKsv Wittenhorst

 

 

download.jpgdownload_1.jpg

 

De Maatschappelijke Stage (MaS) is een vorm van leren buiten de schoolbanken. Door de stage maak je als leerling van het Dendron- of Citaverdere College tijdens de middelbare schooltijd kennis met vrijwilligerswerk  én lever je bijdrage aan de samenleving waar je geen betaling voor ontvangt. De maatschappelijke stage is daarmee anders dan de beroepsstage, waarmee je je kunt voorbereiden op een toekomstig beroep. Je maakt kennis met verschillende groepen en organisaties en wordt uitgedaagd om je in te zetten voor anderen. De ervaring leert dat jongeren hun stage vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Vanaf 2011 is maatschappelijke stage verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Elke school bepaalt zelf wanneer en hoe de maatschappelijke stage wordt gegeven.

De criteria voor een Maatschappelijke Stage zijn:

 • Maatschappelijke stage doe je voor voor een ander. Een beroepsgerichte stage is gericht op jouw vaardigheden en is bedoeld voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een maatschappelijke stage is goed voor je persoonlijke ontwikkeling en het is goed als je met de maatschappelijke stage iemand of een organisatie helpt die dat echt nodig heeft.
 • Je richt je met de maatschappelijke stage op een extra activiteit of klus die normaal zou zijn blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat er te weinig vrijwilligers of medewerkers zijn.
 • Voor een maatschappelijke stage krijg je geen geld. Het gaat om vrijwilligerswerk.
 • De duur van een maatschappelijke stage is voor iedere leerling 30 uur.

 De criteria voor de aanbieder van de Maatschappelijke Stage zijn:

 • De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers. Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan, tenzij de maatschappelijke stage plaatsvindt bij een maatschappelijk project van dit bedrijf.
 • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de leerling wordt ‘gebruikt’ als goedkope arbeidskracht.

 

Welke Partners zijn betrokken bij de Maatschappelijke Stage

De betrokkenen bij de Maatschappelijke Stage worden de MaS-partners genoemd. De MaS-partners zijn:

 • leerlingen (de jongeren)
 • scholen (Dendron College en Citaverde College)
 • stage aanbieder (RKsv Wittenhorst)
 • gemeente (Horst aan de Maas)
 • stage-makelaar (Synthese)

 

Taken aanbieder van de stage

Wittenhorst, als aanbieder van de stage, hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. Wij hebben ervaring en vinden het leuk met jongeren te werken
 2. Wij stellen zinvolle stageplaatsen ter beschikking, niet alleen maar voetbalgericht
 3. Wij zorgen voor een veilige werkplek (volgens de geldende wet- en regelgeving)
 4. Wij zijn in staat om jonge mensen te enthousiasmeren
 5. Wij willen jongeren goed voorbereiden en begeleiden tijdens de stage periode
 6. Wij zorgen voor een goede feedback naar de leerlingen, dus realistisch, zodat je er ook echt iets aan hebt
 7. Wij zorgen voor opdrachten die goed afgestemd zijn met de trwee colleges. 
 8. Er is altijd en aanspreekpunt, zowel voor jou als stagiair als voor de andere partners.

Wie doet wat?

 
Taak Stagiair Vrijwilliger Begeleider
    Zaken  
Aanmelding Stage x    
Registreren stage   x  
Contact met stagiair     x
Aanmelding Stageportal x    
Goedkeuren stage     x
1e afspraak met stagiair     x
Afronden stagecontract  x   x
Stage uitvoeren x    
Evaluatiegesprekken x   x
Stageverslag opstellen x    
Eindgesprek x   x

 

1.         Aanmelden stage bij vereniging

Eerst moet je je bij RKsv Wittenhorst aanmelden voor een maatschappelijke stage. Dit doe je door een ingevuld inschrijvingsformulier (download de bijlage) te sturen naar

vrijwilligerszaken@rksv-wittenhorst.nl2.         Registreren van de stage

Jpuw aanmelding komt binnen bij de Commissie Vrijwilligerszaken. In het formulier heb je al aangegeven binnen welke commissie of afdeling je stage zou willen lopen. De betreffende commissie wordt ingelicht. Een coordinator of commissielid zal tijdens de stage de rol van stagebegeleider op zich nemen.

3.         Contact opnemen met stagiair

De coördinator of het commissielid zal aan de hand van het aanmeldingsformulier beoordelen of hij/zij jou kan plaatsen. De coördinator zal contact opnemen met je om een afspraak te plannen.

4.         Aanmelden stage via portal

Je moet vervolgens de stage aanmelden op de portal (www.horstaandemas.nl). Zodra je je hebt aangemeld voor een stageplaats ontvangt de stagebegeleider de aanmelding.

5.         Goedkeuren stage

Zodra je aanmelding digitaal is ontvangen, kan deze door de stagebegeleider worden goedgekeurd. De scholen hebben de eindverantwoordelijkheid en zijn dus ook beslissingsbevoegd in de aanvaarding en beoordeling van een stageplek.

6.         Afspraak met stagiair

Het eerste contact met je stagebegeleider vindt plaats bij RKsv Wittenhorst. De structuur van de eerste kennismaking met Wittenhorst verloopt als volgt:

 • Woord van welkom door de vaste stagebegeleider
 • Uitleg over de doelstelling, structuur en werkwijze van Wittenhorst
 • Introductie van de leerling op de “werkplek” en het voorstellen van de naaste medewerkers (bijvoorbeeld de leider of trainer van een team)
 • Afspraken maken over de invulling van de stage (de definitieve vaststelling van taken en klussen), waarbij jouw kennis, kwaliteiten en mogelijkheden als uitgangspunt genomen worden
 • Uitleg over je takenpakket
 • Uitleg over de doelgroep waarmee je gaat werken
 • Uitleg van de binnen de organisatie geldende ‘huisregels'
 • Afspraken over vaste contactmomenten (o.a. voor een tussen-evaluatie)
 • Ondertekening van het stage-contract Dendron College of Citaverde College
 • De praktijkbegeleider wenst je veel succes met de invulling van de stage

7.         Ondertekenen stagecontract

Het stage contract wordt tijdens het eerste gesprek (zie punt 6) in tweevoud door de stagebegeleider en jou ondertekend.

8.         Stagelopen

Je dient in totaal 30 uur stage binnen Wittenhorst te volgen.

In praktijk zullen bij Wittenhorst voornamelijk lintstages aangeboden worden. Tijdens een lintstage loop je een stage van meerdere aaneengesloten dagdelen. De stage wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd. De stage loopt als een lint door deze periode heen. Bijvoorbeeld twee maanden lang elke woensdagmiddag helpen bij trainingen.

9.         Tussentijdse gesprekken

Met name bij lintstage is het belangrijk dat we tussentijds contact met je houden, minimaal 1x. We bespreken vooraf de ervaringen van de vrijwilligers uit je directe omgeving. We zullen je regelmatig om je mening vragen.

10.       Opstellen stageverslag

Aan het einde van je stage dien je een kort stageverslag te schrijven over de stage. Als het stageverslag klaar is, levert je dit verslag digitaal in bij de stagebegeleider.

11.       Eindgesprek stagiair

Tijdens het eindgesprek wordt de stage met je besproken en geëvalueerd. Tijdens het eindgesprek wordt het evaluatieformulier (download bijlage ) door de stagebegeleider ingevuld en ondertekend. 

 

Bijlagen downloaden: 

-      Inschrijvingsformulier

-      Stagecontract Dendron College

-      Stagecontract Citaverde

-      Evaluatieformulier