Strategisch kader Jeugdopleiding

2.1    Missie jeugdopleiding

De jeugdopleiding van Wittenhorst speelt op zowel sportief als sociaal-maatschappelijk vlak een rol van betekenis in de regio en is daarbij in staat om persoonlijke doelen van jeugdspelers te realiseren.

2.2       Visie jeugdopleiding

De jeugdopleiding van Wittenhorst moet in staat zijn om de persoonlijke doelen van jeugdspelers te realiseren. Voor de een is dit plezier, voor de ander is het bereiken van het betaalde voetbal een persoonlijk doel (tweesporenbeleid). We vinden het belangrijk dat jeugdspelers zich ‘thuis’ en veilig voelen bij Wittenhorst, een stevig sociaal netwerk kunnen uitbouwen en kunnen groeien in sociale competenties die men in de toekomst nodig heeft (omgangsvormen, discipline, doorzettingsvermogen, respect etc.).

2.3       Ambitie en uitstraling jeugdopleiding

De nadruk ligt op het creëren en onderhouden van een lange termijn relatie met de aangesloten jeugdleden. Hierin past ons tweesporenbeleid waarin prestatie en plezier hand in hand gaan. Een herkenbare en gestructureerde organisatie rondom het kernproduct ‘Voetbal’ dient bij te dragen aan het creëren van een ambitieuze en gezonde sportcultuur. Dit zal het niveau van de jeugdopleiding en de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren bevorderen.

2.4       Doelstellingen jeugdopleiding           

De doelstellingen van de jeugdopleiding zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:

 • Tevredenheid belangengroepen;
 • Competitieniveau opleidingsteams;
 • Kwaliteit en continuïteit organisatie.

2.4.1     Tevredenheid belangengroepen

Er dient gestreefd te worden naar de volgende tevredenheid van de verschillende belangengroepen:

 • Tevredenheid jeugdspelers is minimaal 80%;
 • Tevredenheid kaderleden is minimaal 80%;
 • Tevredenheid ouders is minimaal 80%.

2.4.2     Competitieniveau opleidingsteams

Voor de prestatieve opleidingsteams van de jeugd gelden de volgende doelstellingen:

1e teams

JO19-1 minimaal 4e divisie

JO17-1 minimaal 4e divisie

JO15-1 minimaal 3e divisie

JO13-1 minimaal 3e divisie

JO11-1 hoogste niveau KNVB competitie

JO9-1 hoogste niveau KNVB competitie

2e teams

JO19-2 minimaal 2e klasse

JO17-2 minimaal hoofdklasse

JO14-1 hoogste niveau KNVB competitie

JO12-1 hoogste niveau KNVB competitie

JO11-2 minimaal 1e klasse

JO9-2 minimaal 1e klasse

Overige selectieteams:

JO15-2 minimaal 2e klasse

JO13-2 minimaal 2e klasse

JO11-3 minimaal 2e klasse

JO9-3 speelt Fair Play

Tijdens de teamindelingsprocedure voor het daarop volgend seizoen wordt bepaald welke 2e teams aangemerkt gaan worden als prestatief opleidingsteam. E.e.a. is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van desbetreffende afdeling. De recreatieve opleidingsteams worden jaarlijks ingedeeld op basis van het aantal ingeschreven teams in de KNVB-competitie. Doelstelling is daarbinnen om zoveel mogelijk plezier en sportieve uitdaging aan te bieden. 

2.4.3     Kwaliteit en continuïteit organisatie

De doelstellingen voor kwaliteit en continuïteit zijn:

 1. Minimaal 8 mini-pupillenteams
 2. Minimaal 10 JO9 teams
 3. Minimaal 9 JO11 teams
 4. Minimaal 6 JO13 teams
 5. Minimaal 5 JO15 teams
 6. Minimaal 4 JO17 teams
 7. Minimaal 3 JO19 teams
 8. Omdat we binnen de jeugdopleiding tot en met de JO15 categorie gemengd voetbal spelen streven we naar minimaal 1 meidenteam bij zowel de JO17 en JO19 categorie.
 9. Minimaal 80% van de spelers van de JO19 stroomt door naar de selectieteams senioren,
  waarbij jaarlijks 1 tot 2 spelers doorstromen naar Wittenhorst 1.
 10. Alle jeugdteams zijn minimaal bezet met begeleiding van 2 personen, waarvan 1 persoon bij voorkeur met een voetbalachtergrond.
 11. Alle prestatieve opleidingsteams (zie 2.4.2) hebben een gediplomeerde trainer.
 12. Uitstroom jeugdkaderleden bedraagt maximaal 15% per jaar.
 13. Uitstroom jeugdspelers bedraagt maximaal 15% per jaar (exclusief naar senioren).
 14. Minimaal 90% van de jeugdspelers maakt overstap naar senioren.
 15. Externe instroming van 5-10 jeugdspelers bij de prestatieve opleidingsteams.