Strategisch kader senioren

3.1    Missie senioren          

De Senioren afdeling wil zorg dragen voor "kwaliteit van voetbal". Dit zorgt voor een omgeving waarbij iedereen op zijn eigen niveau, zowel prestatief als recreatief, de voetbalsport met plezier kan beoefenen.

3.2       Visie senioren

Binnen de beschikbare kaders dienen alle middelen en mogelijkheden ingezet te worden om de ambities te verwezenlijken. Hierbij maken we onderscheid tussen de prestatieve teams en de recreatieve teams. Plezier vormt hierbij de basis tot prestatie. Binnen de gestelde kaders en op basis van een heldere communicatie dienen spelers, kaderleden en overige vrijwilligers hun verantwoordelijkheden te kennen en te nemen.

 Jeugdspelers die de overstap naar onze seniorenafdeling gaan maken, dienen deze overstap als prettig en uitdagend te ervaren.

3.3       Ambitie en uitstraling senioren          

 We streven naar een hoog prestatief niveau bij de selectieteams. Dit dient bereikt te worden met eigen opgeleide spelers, het langer binden van de ervaren spelers en een kwalitatieve instroom van externe spelers waarbij de selectieteams buiten het eerste team nadrukkelijk fungeren als opleidingsteams.

 Er dient ruimte te zijn voor recreatief voetbal. Recreatief op de juiste manier, met een goede verdeling en indeling van de teams en begeleiding.

3.4       Doelstellingen senioren         

De doelstellingen voor de senioren zijn:

  1. Het 1ste  elftal is een stabiele 1e klasser. Het team wordt samengesteld met zoveel mogelijk spelers afkomstig uit onze jeugdopleiding en daarnaast vanuit de regio Horst aan de Maas. Spelers komen zoveel mogelijk op natuurlijke wijze en op basis van de aantrekkingskracht en uitstraling van RKsv Wittenhorst en het 1ste elftal.
  2. Het 2de  elftal speelt als opleidingsteam bij voorkeur in de Hoofdklasse.
  3. Het 3de  elftal speelt als opleidingsteam bij voorkeur in de 2de klasse.
    - Tijdens de teamindelingprocedure voor het daarop volgend seizoen wordt bepaald of het 3de elftal aangemerkt gaat worden als opleidingsteam.
  4. De seniorenafdeling dient minimaal uit tien teams te bestaan
  5. De seniorenafdeling dient minimaal een veteranenteam te faciliteren