Interne Scouting

Interne_Scouting.jpg

Om spelers te selecteren zal er o.a. intern gescout dienen te worden. Het doel van de interne scouting dient allereerst te zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele speler.

Bij het ontwikkelen van voetballers, en dus ook het ontdekken van talenten, is het scheppen van een voetbalklimaat, een voetbalsfeer en een prestatiesfeer de primaire voorwaarde. In een dergelijk klimaat krijgen talenten de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen. Daar past enkel een lange termijnbeleid bij. Alles dient in het belang van de individuele speler te gebeuren. Uiteraard blijft iedere speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en prestatie.

De belangrijkste taken voor onze vereniging zijn vooral:

 • het scheppen van de hierboven genoemde condities;
 • sterke competities;
 • voldoende trainingsmogelijkheden en trainingsmaterialen binnen de vereniging;
 • ondersteunen van spelers die uitgenodigd worden voor regionale-, districts- of nationale selecties;
 • goede coaching, afgestemd op het niveau en de leeftijd.

Selectiecriteria en Interne Scouting

Het is essentieel dat de selectiecriteria duidelijk verwoord zijn. Om spelers te selecteren zal er intern gescout dienen te worden. Op dit moment scouten we alleen binnen de onderbouw (JO13 t/m JO9). Het scouten binnen onze vereniging gebeurt serieus en zorgvuldig.

Hierbij moet aan een aantal criteria worden voldaan:

 • doel en werkwijze van het selecteren binnen de vereniging;
 • selectiecriteria ten aanzien van het talent scouten (in relatie tot leeftijd);
 • een intern goed samenwerkend scoutingskader.

Doel Interne Scouting

Het doel van het selecteren van spelers voor onze selectieteams is om talenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers, zijn duels op een niveau dat de spelers net aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties.

Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aan kan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van ontwikkelen van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te slappe wedstrijdinstelling, te lage balsnelheid, niet op tijd “omschakelen”, niet doelgericht spelen of te weinig inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas slidings maken, aan shirtjes hangen enzovoorts, in plaats van situaties binnen de voetbalbedoelingen van het spel op te lossen. Dit heeft alles te maken met de beleving van de wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. De betere spelers zullen dus met en tegen elkaar moeten uitkomen, vanaf een leeftijd dat winnen en presteren een plaats in de belevingswereld van jeugdvoetballers begint te krijgen. Dit is in het algemeen vanaf de JO13 leeftijd.

Kader Interne Scouting

Dit scoutingskader verzorgt de interne scouting binnen Wittenhorst en is als volgt geformeerd:

 • Hoofd Doorstroming
 • Hoofd Scouting;
 • Hoofd Jeugdopleiding
 • Interne scouts; aanvullend kader, specifiek hiervoor aan te stellen (bijvoorbeeld per twee weken scouten; dus een afgebakende functie waarin voetbalkenners eerder geïnteresseerd zullen zijn).

Werkwijze

De coördinatie c.q. planning van de scouting ligt in handen van Hoofd Interne Scouting. Hij zal in samenwerking met de interne scout(s) intern jeugdwedstrijden bezoeken. De interne scouts concentreren zich vooral op de wedstrijden van de onderbouw (JO13 t/m JO9).

Van spelers die opvallen, zal de scout een rapport van zijn waarneming invullen in het spelersvolgsysteem.

Om een reëel beeld te krijgen van een speler, zal deze minimaal 2 keer per seizoenshelft door meerdere personen bekeken worden. Het rapport kan via het spelersvolgsysteem door HJO bekeken en gebruikt worden tijdens de selectieprocedure.