Teamsamenstelling bij spelerstekort

Bij een tekort aan spelers in een team geldt het volgende:

Het standaardteam heeft prioriteit. De definitie van een standaardteam staat beschreven onder: http://rksv-wittenhorst.nl/informatie1/voetbaltechnische-zaken/doorstroom/procedure-teamindeling/

Prestatieve opleidingsteams (selectie); bij 12 of minder spelers per team wordt er een beroep gedaan op een ander team.

Recreatieve opleidingsteams (niet-selectie); bij 11 of minder spelers per team wordt er een beroep gedaan op een ander team.

Doorschuiven gebeurt bij voorkeur met spelers van dezelfde leeftijdscategorie. Als dit niet lukt dan pas worden spelers benaderd van een jongere leeftijdscategorie.

Voor de ‘uitgeleende’ speler dient de uitwisseling waardevol te zijn. Bv. een O15-2 speler zal dus niet snel ingezet worden bij de O17-1.

Het streven is dat alle spelers aan het spelen komen. Alle jeugdspelers dienen ingezet te worden in de wedstrijden. Deze regel geldt ook voor O19-junioren die meegaan met een seniorenteam.

In eerste instantie komen spelers van de O19-1 selectie in aanmerking voor doorschuiven naar WH-1 en 2. Spelers Wittenhorst O19-2 en O19-3 kunnen ook worden ingezet bij WH-3 of lager.

Bij doorschuiven van spelers gelden de volgende afspraken:

-          t/m de O15-categorie: minimaal één helft spelen (uitzondering is O15-1) 

-          O19 en O17 categorie + O15-1 en senioren WH-2: speler krijgt altijd minimaal 20 speelminuten doch hij/zij mag maar maximaal 2x op rij reserve staan. Wedstrijd daarna start hij/zij in de basis ongeacht in welk team.

Voor de selectieteams vallen zaken die betrekking hebben op aanvullingen tussen de betrokken trainers en Hoofd Jeugdopleiding. Voor de niet-selectie teams tussen de betrokken trainers en de verantwoordelijke afdelingscoördinator van de afdeling.

Bij meningsverschillen beslist Hoofd Jeugdopleiding bij de jeugd en (Technisch/Afdelings) Coördinator bij de senioren.

Het uitlenen van spelers van het O.12 en O.14 team naar een hoger leeftijdsteam gaat altijd in overleg tussen de verantwoordelijke trainers én Hoofd Jeugdopleiding. In deze teams spelen alleen 1e-jaars. Indien aanvulling van andere teams gewenst is zullen alleen O-12 spelers respectievelijk O-14 spelers hiervoor in aanmerking komen.

O15-1 valt binnen de categorie A teams en mag om die reden niet doorwisselen. Alle overige O-15-teams mogen dit wel.

Prestatieve opleidingsteams seizoen 2017-2018

Senioren:

WH-2

Jeugd:

O19-1

O17-1, O17-2

O15-1, O-14-1

O13-1, O12-1

O11-1, O11-2, O11-3

O9-1, O9-2

O8-1, O8-2

Recreatieve opleidingsteams seizoen 2017-2018

Jeugd:

O19-2, O19-3

O17-3, O17-4, O17-5, MO17-1

O15-2, O15-3, O15-4, O15-5

O13-2, O13-3, O13-4

O11-4, O11-5, O11-6, O11-7

O9-3, O9-4, O9-5

O8-3

Alle mini-pupillen teams