Wedstrijdobservatie

9_tegen_9_18012014_1.jpg

Iedere trainer draagt de zorg voor de vastlegging van een aantal zaken ten aanzien van de gespeelde wedstrijden. Hiermee wordt het verloop van de wedstrijden, de bijzonderheden, de voortgang van de spelers etc. vastgelegd. Dit alles zal vastgelegd moeten worden in het spelervolgsysteem zodat alles centraal geregistreerd wordt. Ten behoeve van alle spelers worden zaken vastgelegd op basis waarvan het Hoofd Doorstroom kan (laten) anticiperen op situaties waarbij bepaalde teams of individuele spelers op basis van interne scouting extra aandacht moeten krijgen.