Protocol Instroom nieuwe jeugdspelers

9_tegen_9_18012014_2.jpg

 RKsv Wittenhorst staat open voor instroom van prestatieve en recreatieve jeugdvoetballers uit de regio. Dit zal echter nadrukkelijk op initiatief van de betreffende voetballer gebeuren en niet via actieve werving door Wittenhorst bij andere verenigingen.

Jeugdvoetballers uit de regio die bij Wittenhorst willen komen voetballen, dienen op een goede manier in te stromen en daarbij op de juiste manier worden begeleid. “Spelen bij Wittenhorst” dient een uitdaging te zijn, vooral voor voetballers in de categorieën JO14 t/m JO19.

 Bij de instroom zijn de volgende regels van toepassing:

 -Aanmeldingen van prestatieve jeugdspelers dienen direct te worden doorgeleid naar het Hoofd Instroom (Commissie Technische Zaken).

 -Na het sluiten van de inschrijftermijn (15 juni) worden er voor de prestatieve opleidingsteams geen jeugdspelers meer toegelaten. Eventuele latere aanmeldingen zullen in een recreatief opleidingsteam geplaatst worden.

 -Aanmeldingen voor prestatieve opleidingsteams tijdens een lopend seizoen, worden door de KNVB slechts toegestaan als er sprake is van een verre verhuizing. Dit zal naar verwachting dus zelden voorkomen.

 -Als een jeugdspeler zich, conform de hiervoor beschreven regels, tijdig bij Wittenhorst aanmeldt voor een prestatief opleidingsteam dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden door het Hoofd Instroom met de voetballer en zijn ouders. Daarbij zal onder andere worden beoordeeld of de overstap in het belang is van de betreffende speler. Bij een positieve uitkomst zal de jeugdspeler worden uitgenodigd om in een aantal trainingen zijn talent te laten zien. Op basis van de beoordeling daarvan zal worden besloten of de jeugdspeler in een prestatief of recreatief opleidingsteam van Wittenhorst wordt geplaatst.

 -Het Hoofd Instroom zal tijdens het plaatsingstraject in alle gevallen contact opnemen met de club waar de betreffende speler vandaan komt om transparantie vanuit Wittenhorst te waarborgen en eventueel van hun kant te vernemen waarom de speler wil vertrekken.

 -Recreatieve voetballers die zich bij Wittenhorst aanmelden kunnen direct worden geplaatst in een recreatief opleidingsteam waar ruimte en behoefte is. Ook hierbij geldt om dezelfde redenen als hiervoor, dat er contact wordt opgenomen met de club waar de betreffende speler vandaan komt. In het geval van recreatieve voetballers zal dit door een vertegenwoordiger van Organisatorische Zaken gebeuren.