Behandelingskosten 

Mocht iemand tijdens een training of wedstrijd geblesseerd raken en hij/zij wordt ter plaatse onderzocht, geadviseerd of behandeld door één van de fysiotherapeuten dan zijn hier géén kosten aan verbonden. Mocht daarna echter blijken dat verder onderzoek of behandeling nodig is en er een afspraak gemaakt moet worden op de praktijk (een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig) dan wordt dat gezien als geplande zorg en wordt dit gedeclareerd via de zorgverzekeraar: Indien men aanvullend is verzekerd wordt dit vergoed maar het aantal behandelingen is afhankelijk van welke aanvullende verzekering men heeft. Bij kinderen < 18 jaar wordt het altijd vergoed.

Let wel: of men in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling(-en) is niet de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut maar van de persoon zelf. Controleer daarom altijd hoe u verzekerd bent en hoeveel recht u heeft op vergoeding fysiotherapie.

Behandelingskosten:

  • Kosten zijn niet aan de orde bij behandeling door de verzorgers
  • Kosten zijn niet aan de orde bij behandeling door de therapeuten indien dit plaatsvindt tijdens trainingen en/of wedstrijden
  • Kosten zijn wel aan de orde indien behandeling plaatsvindt in de praktijk voor fysiotherapie
  • Kosten zijn wel aan de orde in geval van veldrevalidatie