Aanvragen opleiding RKsv Wittenhorst

RKsv Wittenhorst stimuleert het volgen van (technische) opleidingen door kaderleden. Een kaderlid van RKsv Wittenhorst krijgt vanuit de vereniging daarom de mogelijkheden aangeboden voor het volgen van een opleiding om zich te ontwikkelen. Dit is positief voor het kaderlid persoonlijk maar ook voor de vereniging RKsv Wittenhorst. Door het volgen van een opleiding verbetert het kennis- en vaardigheden niveau van het kaderlid hetgeen van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van de begeleiding en de ontwikkeling van de jeugdvoetballers. Het technische beleidsplan van RKsv Wittenhorst geldt daarbij als uitgangspunt.

Aan het begin van het voetbalseizoen (voorjaar- en najaarseizoen) zal het Hoofd Opleidingen van de Technische Commissie een inventarisatie doen van de opleidingsbehoefte bij het technisch kader (jeugdtrainers) voor het nieuwe voetbalseizoen. Als een kaderlid op een ander moment wil aangeven een opleiding te willen gaan volgen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Hij dient dat dan zelf te melden bij het Hoofd Opleidingen.

Het kaderlid dat een opleiding wil volgen dient dit, voorafgaand aan zijn opgave bij het Hoofd Opleidingen, af te stemmen met het Hoofd Jeugd Opleidingen. Het doel hiervan is dat er een consequente lijn in de opleidingen wordt gevolgd,  die overeenkomt met de visie en het technische beleidsplan van RKsv Wittenhorst.

De opleidingskosten worden betaald door RKsv Wittenhorst. Bij opleidingen waarvan de totale kosten hoger zijn dan € 100,= geldt als voorwaarde dat er door de cursist een opleidingsovereenkomst met een tijdsevenredige terugbetalingsregeling van twee jaar wordt getekend. Het doel hiervan is dat er door de kaderleden kostenbewust wordt omgegaan met de opleidingen en dat zij zich minimaal twee jaar willen verbinden aan RKsv Wittenhorst. Daardoor leveren deze opleidingskosten zowel voor de cursist als voor RKsv Wittenhorst het gewenste rendement op.

Indien de opleidingskosten niet rechtstreeks via de rekening courant van RKsv Wittenhorst worden verrekend met het opleidingsinstituut maar door de cursist zelf moeten worden betaald, dan kan het kaderlid deze kosten declareren bij RKsv Wittenhorst via het Hoofd Opleidingen. De cursist dient daarvoor een vorm van een bevestiging van deelname aan de opleiding bij het Hoofd Opleidingen aan te leveren die vervolgens zorgt voor declaratie bij de penningmeester van RKsv Wittenhorst.  

De eventuele kosten voor verteer en reiskosten worden door RKsv Wittenhorst niet vergoed.

Het behaalde diploma zal via het Hoofd Opleidingen worden vastgelegd in sportlink en/of eigen RKsv Wittenhorst opleidingsbestand.

Contact gegevens:

Hoofd Jeugdopleiding: Richard Kleuskens

richardkleuskens@rksv-wittenhorst.nl

Hoofd Opleidingen TZ: Alex Grubben 

alexgrubben@rksv-wittenhorst.nl