Opleidingsmogelijkheden  

trainerscursusgroot_4.jpg

Binnen RKsv Wittenhorst zijn voor kaderleden, trainers en scheidsrechters verschillende opleidingen mogelijk. De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald- of amateurvoetbal, jeugdkader of coaches, scheidsrechters of bestuurders, de KNVB vervult een voorbeeldfunctie.

De opleidingen voor Voetbaltechnische Zaken zijn als volgt te verdelen:

Opleidingen voor trainer-coaches:

 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Senioren;
 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Jeugd;
 • UEFA B Trainer-Coach II (TC II);
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Senioren;
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Jeugd.

Opleidingen voor vrijwillig kader

 • Jeugdvoetballeider;
 • Module F-pupillentrainer;
 • Module E-pupillentrainer;
 • Module D-pupillentrainer;
 • Pupillentrainer;
 • Juniorentrainer;
 • Technisch Jeugdcoördinator II;
 • Technisch Jeugdcoördinator III;
 • G-voetbaltrainer;
 • Keepercoach niveau II | Basiscursus keeperstrainer;
 • Keepercoach niveau III | vervolgcursus keeperstrainer.

Indien kaderleden interesse hebben in bovengenoemde opleidingen, kan contact opgenomen worden met de Hoofd Opleiding (alexgrubben@rksv-wittenhorst.nl). Verder zal de vereniging jaarlijks inventariseren of er interesse is van onze kaderleden om opleidingen te volgen. Ten aanzien van de honorering van deze aanvragen wordt periodiek overleg gevoerd.