Commissie Technische Zaken

Ter ondersteuning van de kolom Technische Zaken (TZ) functioneert een stafcommissie: de commissie TZ. Zij zijn vanuit het beleid verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

-Instroom (m.b.t. nieuwe leden voor prestatieve jeugdteams)

-Doorstroom (inclusief interne scouting en spelervolgsysteem)

-Opleiding (t.b.v. opleidingen voor technisch jeugdkader en aanmeldpunt voor stagiaires voor technische functies)

(Het onderwerp Uitstroom is ondergebracht bij Organisatorische Zaken)

 

Deze TZ onderwerpen worden beleidsmatig nader toegelicht onder de sub-pagina Technische Zaken op deze website. Het organogram, dat je hier kunt downloaden, geeft duidelijkheid over de samenstelling van deze commissie. 

 

Commissieleden:                                        Contactgegevens:

 

Hoofd Commissie

Technische Zaken                                    06-13090979

Marcel Kuijpers                                            marcelkuijpers@rksv-wittenhorst.nl

                                                                      

Hoofd Instroom                                         06-51352633                                  

Jack Reijnders                                             jackreijnders@rksv-wittenhorst.nl

 

Hoofd Doorstroom                                   06-27109929           

Jan Willem Jenniskens                               janwillemjenniskens@rksv-wittenhorst.nl

 

Hoofd Opleiding                                        06-13090979           

Alex Grubben                                               alexgrubben@rksv-wittenhorst.nl

 

Adviserend lid                                            06-51097985

Ron Verhaagh                                              ronverhaagh@rksv-wittenhorst.nl

 

 

Jack Reijnders is tevens aanspreekpunt voor de externe contacten met de BVO’s.