Overlegstructuur

Voor iedere commissie geldt een vaste overlegstructuur, waarin is vastgelegd wie, wanneer, met wie en waarover overleg voert. Hiermee zijn per commissie vaste contactmomenten per seizoen vastgelegd.

Een exemplaar van de overlegstructuur, die voor de commissie Technische Zaken geldt, kun je hier downloaden.