Uitstroom

9_tegen_9_18012014_1.jpg

Het kan voorkomen dat een speler naar een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) vertrekt, naar een andere amateurclub of door studie (tijdelijk) stopt. Het kan altijd ook zo zijn dat spelers die om één of andere reden het niveau van RKsv Wittenhorst ontstegen zijn, in de omstandigheid komen dat ze overwegen om weer bij RKsv Wittenhorst terug te keren.

Om de talenten en spelers die naar een andere club vertrekken of (tijdelijk) stoppen te blijven volgen, is een actieve benadering nodig. Dit kan enerzijds door het te registeren (en actueel te houden) en anderzijds door periodiek deze mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst, voetbalwedstrijd of andere activiteit. Verder is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over het onderhouden van de contacten. Belangrijk is dat het Hoofd Jeugdopleiding deze contacten bewaakt en bewaard. Uiteindelijk proberen we de stimulans en aandacht van (oud-)voetballers terug te winnen voor onze vereniging. Op deze manier kunnen ze ook perfect werk doen als ambassadeurs voor onze vereniging.

Door een positieve clubcultuur in stand te houden met zowel aandacht voor het prestatieve als het recreatieve voetbal dienen spelers ook gestimuleerd te worden om langer door te voetballen. Te vaak zien we dat bijvoorbeeld selectie-spelers te vroeg stoppen met voetballen, terwijl ze bijvoorbeeld een belangrijke begeleidende rol kunnen spelen in een derde of vierde elftal. Ook hier ligt een opgave om de vroegtijdige uitstroom te bewaken.