Sport aan de Maas

216e5d3470fc6a069c6e98fecc3e029e.jpg

 

Op 15 mei 2012 is door de gemeenteraad het nieuwe sportbeleid vastgesteld, genaamd ‘Een leven lang Sport aan de Maas’.  Met deze titel wordt benadrukt dat de gemeente Horst aan de Maas veel belang hecht aan sport, voor jong én oud. Sport heeft namelijk een grote maatschappelijke betekenis.

Sport is niet alleen gezond, het biedt ook volop mogelijkheden om mee te doen in de samenleving, als sporter, als vrijwilliger, maar ook gewoon als kijker. Sport brengt mensen bij elkaar en zorgt daarmee voor samenhang in de lokale gemeenschap. En natuurlijk is sport gewoon heel erg leuk om te doen!

De gemeente wil daarom sport stimuleren, voor álle leeftijden. De aangestelde combinatiefunctionarissen, ook aanwezig op deze open dag, vervullen een belangrijke rol door het organiseren van allerlei sportieve activiteiten, zowel tijdens als na schooltijd. Met de inzet van buurtsportcoaches wil de gemeente ook gaan zorgen voor een sport- en beweegaanbod in de wijken, om op die manier ook ouderen tot sport en bewegen te stimuleren.

Een sportieve samenleving is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, instellingen, sportverenigingen en overige sportaanbieders. Daarom wil de gemeente graag samenwerken en ondersteuning bieden aan deze partners.

Voorzitter Ton Hagens:

“Een vereniging met een omvang en positie als RKsv Wittenhorst moet haar vleugels uit durven slaan en de samenwerking en verbinding zoeken. Niet alleen binnen de vereniging, waar er altijd ruimte blijft voor verbetering, maar we zullen zeker ook de samenwerking gaan zoeken met collega verenigingen, gemeente en bedrijfsleven. De maatschappelijke rol die RKsv Wittenhorst vervult zal verder uitgebouwd worden door de samenwerking met deze partijen. Daarom ondersteunen wij Sport aan de Maas van harte!”.