Maatschappelijk Partners

Maatschappelijk_Verenigen.jpg

 

RKsv Wittenhorst kent een aantal Maatschappelijk Partners. RKsv Wittenhorst en deze partners verlenen elkaar diensten, die passen in het eigen dienstenpakket. De huidige Maatschappelijke Partners zijn:

Gemeente Horst aan de Maas

ondertekening.jpg

 

De gemeente Horst aan de Maas (www.horstaandemaas.nl) en RKsv Wittenhorst een partnerovereenkomst hebben op vrijdag 14 juni 2013 een een partnerovereenkomst getekend, waarmee zij formeel maatschappelijk partners zijn geworden. Het doel van de overeenkomst is samen activiteiten en/of diensten te ontwikkelen waar beide partijen voordeel uit kunnen behalen. Voor RKsv Wittenhorst is dit een manier om invulling te geven aan het principe van ‘maatschappelijk’ verenigen.

RKsv Wittenhorst vindt het belangrijk om de Horster gemeenschap meer te bieden dan sport alleen. De vereniging zal vanuit dit partnerschap onder meer uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk bieden op of rond het sportpark, dit in samenwerking met de gemeente. Ook zal Wittenhorst haar netwerk inzetten om mensen te helpen bij re-integratie of het langzaam toegroeien naar werk.

De gemeente zorgt op haar beurt o.a. voor de verbinding van Wittenhorst met (collega)verenigingen in de regio, cultuurtechnisch onderhoud aan de (kunst)grasvelden, budget voor klein onderhoud en stelt waar nodig kennis ter beschikking ter ondersteuning van de organisatie Wittenhorst. Voor de gemeente past dit partnerschap in de visie die de gemeente heeft: iedereen zolang mogelijk mee laten doen in de samenleving door uit te gaan van wat mensen kunnen en door inzet van mogelijkheden binnen het eigen dorp of de gemeente, in dit geval de sportvereniging Wittenhorst.

Rotary Club Horst aan de Maas

Rotary.jpg

De Rotary Club (http://www.rotaryhorst.nl) is een serviceclub. Serviceclubs zijn particuliere organisaties waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van de samenleving, veelal in de vorm van gezamenlijke inzet en/of fondsenwerving.

Rotary Club Horst aan de Maas steunt Wittenhorst met een financiële bijdrage voor het G-voetbal en daarnaast stelt het haar netwerk ter beschikking om een bijdrage te leveren aan onze commissie Maatschappelijk Verenigen. Dit heeft al geleid tot het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor HBO studenten die actief zijn bij Wittenhorst.

Parkhotel Horst

Logo_Parkhotel.jpg

Het Parkhotel (http://www.parkhotelhorst.nl) is een prachtige 4 sterrenlocatie aan “de andere kant van de vijver”. Enerzijds de locatie met de Baron van Wittenhorstzaal, waar bijvoorbeeld de sponsoravond 2012 heeft plaatsgevonden. Anderzijds de basis voor diverse nationale en internationale voetbalclubs die in overleg tijdens de zomerstop gebruik kunnen maken van sportpark ter Horst. Zo was daar enige tijd geleden Galatasaray te gast, destijds met Frank Rijkaard en Johan Neeskens als trainers. Ook recent bezochten diverse clubs, zoals RC Lens en Oldham Athletics, het Parkhotel om vervolgens te trainen bij RKsv Wittenhorst. Zie daar wederom een mooie vorm van samenwerking met een partner!

Fysiopraktijk Westsingel

fysio.png

De praktijk van Ger Geurts (http://www.fysiowestsingel.nl/) is niet meer weg te denken uit Horst, maar ook niet bij RKsv Wittenhorst. Ook Ger, met een florerende praktijk, is n.l. de samenwerking met Wittenhorst aan gegaan. De verzorging van de spelers van RKsv Wittenhorst is door Ger, en uiteraard de verzorgers die onder zijn leiding functioneren, in zeer goede handen! Dagelijks worden op het sportpark verschillende hersteltrainingen verzorgd, ook voor cliënten van de praktijk zelf. Ook hier een vorm van maatschappelijke samenwerking die nog op alle fronten kan worden uitgebreid.

Mindworkz

Mindworkz_logo.png

Mindworkz (http://www.mindworkz.nl) is een jong en dynamisch Noord Limburgs bedrijf, gevestigd in Horst. Het bedrijf wordt geleid door een jonge ondernemer, Tim Cosson, bekend in de regio en voetballer van Wittenhorst 10. Mindworkz kent een aantal primaire diensten, te weten Online Marketing en Internet Strategie. Vanuit deze diensten ontstaan activiteiten als Webdesign, Webshops etc. Tim is maatschappelijkpartner geworden van RKsv Wittenhorst ! Vanuit zijn primaire dienstverlening heeft Tim aangeboden de basis van de internetsite te bouwen en te onderhouden. Deze dienst is verbonden met de filosofie dat, door samen te werken met RKsv Wittenhorst, Tim met Mindworkz een platform bereikt, waarmee hij hoopt zijn diensten uit te breiden. Nu, met de bouw van de nieuwe site van RKsv Wittenhorst heeft Mindworkz zijn visitekaartje afgegeven, het resultaat is prachtig en functioneert! Zie daar een samenwerking op het gebied van maatschappelijk partnerschap.