Facebook

 
 

Eric van Kempen nieuwe voorzitter ‘Businessclub Wittenhorst'

Eric van Kempen nieuwe voorzitter ‘Businessclub Wittenhorst'

Om nog beter aan de wensen en de behoefte van haar sponsors te voldoen, is door RKsv-Wittenhorst ruim 2 jaar geleden de Stichting Businessclub Wittenhorst opgericht. Afgelopen jaren was Albert Vermeulen één van de initiatiefnemers en vervulde tot nu ook de functie van voorzitter van dit netwerkplatform.

“Mooi netwerkplatform, met veel toekomstperspectief”


Doelstelling businessclub

Albert Vermeulen: “Al jaren ben ik in diverse functies betrokken bij RKsv-Wittenhorst, al die jaren lever ik ook mijn bijdrage als sponsor. Samen met een aantal collega-ondernemers waren we op zoek naar een mogelijkheid om onder de vlag van Wittenhorst een sterke netwerkclub op te richten. Tevens met als doel om Wittenhorst financieel te ondersteunen, maar vooral ook te adviseren omtrent de besteding van de sponsorinkomsten. Speerpunt is o.a. dat een aanzienlijk deel besteedt dient te worden aan de jeugdafdeling van Wittenhorst.”

Nieuwe voorzitter

Inmiddels heeft de Businessclub haar bestaansrecht bewezen en telt de club meer dan 30 aangesloten bedrijven, er worden in samenwerking de met commerciële afdeling van RKsv-Wittenhorst diverse netwerkactiviteiten georganiseerd en de club breidt steeds verder uit. “Voor mij is het nu het juiste moment om het stokje over te dragen”, aldus Albert Vermeulen.

Binnenkort zal Eric van Kempen deze rol gaan overnemen. Eric van Kempen: “Ruim een jaar geleden ben ik toegetreden tot de businessclub en ben verrast door de snelle ontwikkeling die wordt doorgemaakt. Ik zie een mooi netwerkplatform ontstaan, met heel veel toekomstperspectief.”  

Uitdaging

De vraag om het stokje van Albert Vermeulen over te nemen kwam wellicht wat onverwachts, maar dat maakt het enthousiasme er niet minder om. Van Kempen: “Een goede basis is door Albert en het bestuur reeds gelegd, hier kunnen we op verder bouwen. Ik zie het als een enorme uitdaging om de businessclub verder uit te breiden en zodoende tevens een maatschappelijke rol te vervullen, middels de ondersteuning, zowel financieel als adviserend, richting de voetbalclub. “