Facebook

 
 

Contributie seizoen 2016-2017.

Contributie seizoen 2016-2017.

Binnenkort zal door middel van automatische incasso de contributie voor het seizoen 2016-2017 worden geïnd.

Volgens het contributiereglement krijgen degenen die een kaderfunctie vervullen ook dit seizoen korting op de contributie.

In voorgaande jaren werd deze korting meteen verrekend. Deze manier van kortingverlening leverde nogal wat administratieve problemen/vergissingen op.

Dit jaar dienen degenen die dit seizoen een kaderfunctie vervullen en in aanmerking denken te komen voor korting op de contributie, deze korting zelf aan te vragen.

De aanvraag dient uitsluitend gericht te worden aan onderstaand e-mail adres:

financienwittenhorst@kpnmail.nl

Bij de aanvraag dient, naast de volledige naam, geboortedatum, en bankrekeningnummer, de functie(s) te worden vermeld.

Het kortingsbedrag waarop je recht hebt, zal na controle zo spoedig mogelijk worden overgemaakt.

Deze manier van werken helpt de commissie, die belast is met de inning van de contributie, enorm. Bovendien willen we na zoveel jaren het contributiesysteem herijken.

Hopende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd, alvast dank voor de medewerking.

Hoofdbestuur RKsv Wittenhorst