Facebook

 
 

Kunstgrasvelden Sparta'18 en RKsv Wittenhorst veilig

Kunstgrasvelden Sparta'18 en RKsv Wittenhorst veilig

Voetballers kunnen veilig blijven voetballen op de kunstgrasvelden van Sparta'18 en RKsv Wittenhorst. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de rubberkorrels die in de velden zijn verwerkt, geen gevaar opleveren voor de gezondheid.

Wethouder Paul Driessen reageert hiermee namens het college van B&W op het onderzoek van het RIVM. Die onderzocht de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden op de gezondheid. De rubberkorrels die als vulling gebruikt worden in kunstgrasvelden leveren geen risico’s op voor de gebruikers van de velden, aldus het RIVM en Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat is goed nieuws voor de voetballers en de beide besturen van de voetbalclubs. Ook de KNVB schaart zich achter de conclusies uit het RIVM rapport.

Toekomst

De rubberkorrels blijven liggen op de kunstgrasvelden. Wanneer de toplaag van het kunstgras gerenoveerd moet worden, wordt bekeken of de vulling wederom uit rubber moet bestaan of dat er voor een alternatief wordt gekozen. Bij de keuze voor vulstoffen spelen naast volksgezondheid onder ander ook prijs en beleving een rol. Die afweging maakt de gemeente samen met de verenigingen.

Onderzoek RIVM

Het tv-programma Zembla besteedde in oktober aandacht aan het risico van rubbergranulaat. Hierna ontstond onrust onder sportverenigingen in heel het land. Minister Schippers (volksgezondheid) gaf daarna het RIVM opdracht voor een onafhankelijk onderzoek. Onderzoekers namen de afgelopen maanden bij 100 van de ruim 1800 kunstsportvelden een steekproef.