Facebook

 
 

Ontwikkelingen bestuur Wittenhorst

Ontwikkelingen bestuur Wittenhorst

Binnen het bestuur van Wittenhorst zijn op dit moment diverse vacatures. Het bestuur is achter de schermen druk doende met het zoeken van nieuwe bestuursleden om de vacatures in te vullen. Het streven van het bestuur is om tijdens de algemene ledenvergadering in september een bestuur te kunnen presenteren dat op alle fronten goed vertegenwoordigd is. Graag informeren we jullie over de stand van zaken rondom dit traject.

Nieuwe voorzitter

Ton Hagens heeft eerder al aangekondigd in september terug te treden als voorzitter van Wittenhorst. Er is inmiddels een onafhankelijke commissie geïnstalleerd die de werving en selectie van een nieuwe voorzitter voor haar rekening neemt. Onder leiding van Antoine Driessen heeft de selectiecommissie samen met het bestuur een functieprofiel voor de voorzitter opgesteld. De selectiecommissie zal nu een kandidatenlijst opstellen en gesprekken met deze kandidaten voeren. Naast Antoine Driessen zitten in de selectiecommissie Rob Vissers, Ger Stappers, John van Helden, Paul Riswick, Johan Janssen, Tom Roefs en Twan Christiaens. De selectiecommissie wordt geadviseerd door wethouders Birgit op de Laak en Bob Vostermans van de Gemeente Horst aan de Maas.

Penningmeester

Zoals bekend is Wittenhorst al enige tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. In dit traject is recent gesproken met Ron Peters. Ron is in het dagelijks leven concern controller bij Munckhof Groep en heeft aangegeven bereid te zijn om de functie van penningmeester op zich te nemen. Hier zijn we als bestuur zeer blij mee! Ron zal tijdens de ledenvergadering in september daarom voorgedragen worden als penningmeester. Tot de officiële aanstelling is Ger Hesen bereid gevonden om de functie van penningmeester ad interim in te vullen waar we Ger bijzonder dankbaar voor zijn!

Bestuurslid facilitaire zaken

Ook op het gebied van facilitaire zaken is er na het vertrek van Olaf Terpstra een vacature. Voor deze vacature hebben we Riny van Pol gevonden als kandidaat. Riny werkt als Supportspecialist bij Tempo-Team. Met Riny in het bestuur kunnen we ook met facilitaire zaken binnen Wittenhorst een verdere professionaliseringsslag maken. Riny zal daarom ook in september voorgedragen worden tijdens de algemene ledenvergadering.


Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, dan melden we dit uiteraard.
Het bestuur