Facebook

 
 

Gemeente en Wittenhorst gaan een unieke samenwerking aan

Gemeente en Wittenhorst gaan een unieke samenwerking aan

Vanuit een eerder gesloten convenant tussen de Gemeente Horst aan de Maas en Rksv Wittenhorst is een uniek samenwerkingsverband ontstaan.

Meer dan voetbal
Wittenhorst gaat, per 1 juni aanstaande, in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas mensen uit een uitkeringssituatie helpen weer aan een baan te komen. “Wittenhorst, staat als sportvereniging midden in de gemeenschap, daardoor ben je vaak meer dan alleen een voetbalvereniging. Je vervult een hele belangrijke maatschappelijke en sociale rol en staat veel in contact met bedrijven die de vereniging sponsoren. Daar willen wij graag nog meer mee doen.” vertelt Ton Hagens, voorzitter van de vereniging.

Participatiewetgeving
Voor de gemeente Horst aan de Maas biedt de samenwerking unieke kansen. “Gemeenten in Nederland hebben op basis van de participatiewet een verplichting om hun inwoners te helpen om vanuit een uitkering weer in het reguliere arbeidsproces te komen. Dat is niet eenvoudig. Samenwerking met andere partijen is essentieel om dit te laten slagen”, aldus Birgit op de Laak, wethouder Gemeente Horst aan de Maas. Wittenhorst gaat in samenwerking met  businesspartners die bij de voetbalvereniging  aangesloten zijn concreet aan de slag met functieprofielen en vacante posities. Deze functies kunnen vervolgens ingevuld worden door de uitkeringsgerechtigden.

Motivatie
Wittenhorst gaat in samenwerking met enkele professionele jobcoaches de mensen die in aanmerking komen op diverse vlakken begeleiden en klaarstomen voor regulier werk. Het belangrijkste speerpunt hierbinnen is motivatie. Ton Hagens: “In gesprekken met onze businesspartners is sterk naar voren gekomen dat motivatie de meest waardevolle competentie is. Competenties die je nodig hebt voor een baan binnen een bepaald bedrijf kunnen vaak aangeleerd worden, maar motivatie is de basis.”
“Als je werkt aan een nog betere intrinsieke motivatie, dan weten kandidaten waar ze het echt voor doen. De verbinding met het bedrijfsleven via Wittenhorst maakt dit een echt uniek concept” aldus Birgit op de Laak.

Vernieuwing in sponsorwerving
Voor Wittenhorst dient het project ook een commercieel doel. Ton Hagens: ”Het traditionele sponsorwerven, waarbij de tegenprestatie veelal exposure  is, raakt langzamerhand uitgeput en achterhaald. Met een project als dit kunnen wij bedrijven helpen te voldoen aan hun strategische doelen op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Eric van Kempen (voorzitter Businessclub Wittenhorst) vult aan: “Voor  bedrijven kan deze samenwerking daarnaast een reden zijn zich bij de Businessclub van Wittenhorst aan te sluiten. Deelnemende bedrijven krijgen een certificaat van deelname aan dit project, deze kunnen zij zelf gebruiken in haar commerciële trajecten”.

Verbinding en kansen
“Voor ons als gemeente is het een absolute meerwaarde om via een voetbalvereniging een extra verbinding te maken met het bedrijfsleven en op die manier kunnen we voor alle partijen een toegevoegde waarde creëren. Maar bovenal geven we hiermee kansen aan mensen!”, aldus Birgit op de Laak.