Facebook

 
 

RKsv Wittenhorst bedankt Ton Hagens voor negen jaar voorzitterschap!

RKsv Wittenhorst bedankt Ton Hagens voor negen jaar voorzitterschap!

RKsv Wittenhorst bedankt Ton Hagens voor negen jaar voorzitterschap en verwelkomt Ron van den Bekerom als nieuwe voorzitter!

Maandagavond 25 september was een speciale avond in de kantine van onze sportvereniging. Na negen jaar is Ton Hagens afgetreden als voorzitter en werd Ron van den Bekerom na een stemmingsronde benoemd tot nieuwe voorzitter van RKsv Wittenhorst. Naast Ron werden ook Pim Rohenkohl (organisatorische zaken), Ron Peters (penningmeester) en Riny van Pol (facilitaire zaken) verkozen in het bestuur. Edwin van Rensch wordt vicevoorzitter. Ger Hesen trad definitief af als (interim) penningmeester.

In de drukbezochte kantine nam nieuwbakken voorzitter Ron van den Bekerom het woord en kwam superlatieven tekort om de waarde van Ton Hagens voor onze club uit te drukken: ‘’Ton is in al die jaren niet alleen voorzitter van onze club geweest, maar ook iemand die op de achtergrond de juiste mensen faciliteerde om vanuit hun kracht zich in te zetten voor de club. Ton is een echte verbinder die met zijn capaciteiten mede de groei van de club heeft ingezet. In 2008 speelde het eerste elftal in de derde klasse. Na de benoeming van Ton is de norm omhoog gegaan binnen de club en is de weg omhoog ingezet. We zijn gaan bouwen en we werden een ''vereniging 2.0''. Ton voelde de ontwikkelingen in de maatschappij feilloos aan en heeft er mede voor gezorgd dat het beleid van de club hierop werd afgestemd. Ton laat een club achter met een financieel stabiele basis en als een vereniging die midden in de samenleving staat. Wittenhorst is zich meer en meer gaan bezighouden met maatschappelijk werk en heeft hiermee ook goodwill gekweekt''.

Persoonlijk is Ron trots op zijn benoeming als nieuwe voorzitter: ''De commissie die een nieuwe voorzitter moest benoemen bestond o.a. uit twee wethouders van de gemeente; dit tekent de positie die de club binnen de gemeente heeft''. Ron is verguld met het feit dat deze commissie bij hem is uitgekomen en gaat met veel passie, energie en ideeën in zijn nieuwe functie aan de slag. Hij ziet veel kansen voor de vereniging en wil verder gaan verbinden en voortborduren op de ingezette koers. Hij onderschreef het belang van vrijwilligers voor de club en is vastberaden om in samenwerking met de overige bestuursleden een passend beleid op te stellen om deze vrijwilligers voor de club te werven én te behouden.

Tenslotte nam Ton het woord. Ton sprak van een bevoorrecht om negen jaar voorzitter van Wittenhorst te zijn geweest. Hij heeft in al die jaren met veel passie en inzet invulling gegeven aan zijn functie en is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. 
Hij onderstreepte het belang van de vele vrijwilligers voor de club en de plaats van de vereniging in de huidige samenleving. Hij is bij dat de ingezette verjonging van het bestuur op deze manier invulling heeft gekregen. Cruciale momenten waren voor hem de toetreding van Ger Hesen, Jac Hesen en Rob Vissers tot het bestuur; mensen waar Ton, zonder anderen tekort te doen, altijd op heeft kunnen bouwen om ook de energie die zijn functie vergt, vast te houden. Ton benoemde ook de meerwaarde die deze functie met zich mee heeft gebracht: nieuwe kennis, netwerken en vele andere personen die ziel en zaligheid in de club steken.

Ton: ‘’Ik heb volledig vertrouwen in de nieuw benoemde bestuursleden en zie uit naar de veelbelovende toekomst van de club. De weg omhoog is een aantal jaren geleden ingezet en ik weet zeker dat iedereen bij de club deze weg op een succesvolle wijze zal afleggen. Het was mij een voorrecht om negen jaar voorzitter van deze fantastische club te mogen zijn geweest. Iedereen bedankt!’’.

Tot slot verraste Ron de afgetreden voorzitter met de benoeming tot EREVOORZITTER van Wittenhorst. Ton, namens iedereen bij Wittenhorst en daaromheen: bedankt voor alles! Ton zal vrijdagavond 27 oktober een afscheidsreceptie krijgen namens de vereniging. Verdere informatie volgt; zet de datum alvast in uw agenda!

Naast deze heuglijke momenten waren er ook de nodige jubilarissen: Daan Driessen, Pim Emonts, Leon Cox, Rob Joosten, Rik van den Munckhof, Hans Hoeijmakers en Davy Beerens (25 jaar). Roland van Helden, Jack Lemmen, Roger van Osch en Jac Wijnands (40 jaar). Piet Beckers en Ger Hesen (50 jaar en Joep Vervuurt maar liefst 60 jaar (!). Gefeliciteerd en op naar het volgende jubileum!