Facebook

 
 

Jaarverslag hoofdbestuur

Jaarverslag hoofdbestuur

Beste leden van RKsv Wittenhorst,
 
Als voorzitter van RKsv Wittenhorst mag ik namens het hoofdbestuur het woord tot jullie richten en niet alleen terugblikken op het afgelopen seizoen, maar ook een doorkijk geven naar de toekomst.
Dit wordt namens het bestuur een afspiegeling van ontwikkelingen binnen de vereniging, maar voor mij persoonlijk een soort afscheidsbrief als laatste verrichting in de rol als voorzitter, echter wel met een (duidelijke) boodschap.
 
Wittenhorst heeft als vereniging ambitieuze doelstellingen. Op hoofdlijnen profileren wij ons als regioclub op sportief en maatschappelijk vlak, leggen de verbinding tussen inwoners, gemeente en bedrijfsleven en zijn wij de initiator van het initiatief Afslag10, het verbindingsplatform in de regio op het gebied van sport, recreatie en cultuur.
 
Mooie doelstellingen die een hoge betrokkenheid van onze vrijwilligers vragen. De vrijwilligers die cruciaal zijn voor het bestaansrecht van onze vereniging, ook het afgelopen seizoen weer.
Wittenhorst is een vereniging die zich gelukkig mag prijzen met deze groep mensen die met hun inzet een wezenlijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap en dan ook diep respect verdienen van onze leden.
 
De wereld om ons heen verandert en laat ook Wittenhorst niet ongemoeid. Niet inspelen op de veranderingen om ons heen zal de continuïteit van Wittenhorst in gevaar brengen. Daarom ook een initiatief als Afslag10 waarbij de samenwerking tussen de partners centraal staat met als doel de leefbaarheid te behouden. Tevens biedt ons dit de mogelijkheid om onze accommodatie in de toekomst aan te passen aan de behoeften en ambities die voor ons liggen.
 
Samenwerking is ook het kernwoord als het gaat om onze sponsoren en de businessclub “Vrienden van Wittenhorst”. Het afgelopen seizoen is de businessclub uitgegroeid tot meer dan 40 leden en dragen zij substantieel bij aan de invulling van onze ambities.
Naast de netwerkfunctie binnen de businessclub zijn wij samen op zoek naar nieuwe initiatieven om het onderdeel zijn van een businessclub aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het maatschappelijk project “Fit naar werk”.
Daarbij is Wittenhorst het portaal om mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt binnen onze gemeente via een trainingsprogramma een werkplek te laten verwerven bij een van de leden van de businessclub. Daarmee wordt mede invulling gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door de businessclubleden. Een initiatief als “Fit naar werk” is ook een nieuwe manier voor de vereniging om op innovatieve wijze te zoeken naar inkomsten.
 
Het afgelopen seizoen heeft Wittenhorst ingezet op verjonging en verbinden, zowel op bestuurlijk als sportief vlak. Het blijven aanspreken van de doelgroep is essentieel om te blijven verenigen en een bloeiende vereniging te zijn. Het bestuur ziet de noodzaak om het komende seizoen meer haar doelgroep aan te spreken en nader te onderzoeken waar de behoeften liggen van onze leden. Daarom is ook ingezet op bestuurlijke verjonging, actieve mensen die leeftijdsgenoten zijn van onze doelgroep.
 
Welke ambitie Wittenhorst ook nastreeft en welke samenwerking daarbij ook gezocht wordt, het zal altijd een vereniging zijn waarbij het behouden van de eigen identiteit voorop staat. Een identiteit die gevormd wordt door de clubcultuur.
Het samen bewaken van de clubcultuur is van groot belang, het thuis voelen bij de vereniging Wittenhorst is iets wat we samen doen, niet alleen het bestuur, maar ook onze leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van de club! 
 
Voor de vereniging Wittenhorst ligt een mooie sportieve en maatschappelijke rol weggelegd, voor nu en in de toekomst binnen de gemeenschap Horst aan de Maas. Laten wij er samen er voor zorgen dat Wittenhorst een vereniging is die haar uitdagingen met veel enthousiasme blijft aangrijpen. Dit kan alleen wanneer mensen trots zijn om vrijwilliger te zijn bij Wittenhorst. Dit is helaas geen vanzelfsprekendheid en vormt een maatschappelijke uitdaging.  
 
Tot slot, ik wil eenieder bedanken voor de mooie jaren die ik in mijn rol als voorzitter bij Wittenhorst heb mogen beleven, dankbaar voor wat ik heb geleerd en welke mensen ik heb mogen ontmoeten.
Het was een reis met bijzondere momenten, recht uit mijn hart! 
 
Namens bestuur RKsv Wittenhorst,

Ton Hagens, voorzitter