Maatschappelijke Begeleiding

 Maatschappelijk_Verenigen.jpg

Samen(werken ) en verbinden

Maatschappelijke begeleiding is een veelomvattend geheel, dat aansluit op de regionale maatschappelijke functie van de vereniging. Voor RKsv Wittenhorst betekent dit dat centraal naar een combinatie van activiteiten wordt toegewerkt, waarmee verschillende partijen bijeen gebracht worden om diverse gezamenlijke maatschappelijke doelen te bereiken. Het succes moet gevonden worden in het samenvoegen van de belangen van Overheid, Bedrijfsleven, Onderwijs, Zorg en welzijn en Sport. Met deze samenvoeging worden activiteiten ontplooid, zoals de promotie van Sport en Beweging voor verschillende doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook het inzetten van Sportpark ter Horst ten behoeve van re-integratietrajecten. Deze aanpak van samen(werken) en verbinden is volop in ontwikkeling. De commissie zal hier in de nabije toekomst stap voor stap invulling aan geven .

Begeleiding spelers en vrijwilligers

De commissie is al geruime tijd bezig met het begeleiden van spelers. De achterliggende gedachte van deze begeleiding is, dat de RKsv Wittenhorst er principieel voor kiest om selectiespelers optimaal te faciliteren. Onze spelers worden desgewenst begeleid bij het invullen van de maatschappelijke carrière, waarmee een bestendige maatschappelijke toekomst wordt beoogd. Het netwerk van de vereniging wordt ingezet om spelers te ondersteunen bij het vinden van banen, stageplaatsen en afstudeerprojecten. Daarnaast worden spelers begeleid als het gaat om sollicitatietrainingen en het samenstellen van een attractieve CV. Ook ten behoeve van vrijwilligers van de vereniging zijn al eerste stappen op dit gebied gemaakt. De commissie bestaat voor een gedeelte uit jonge senioren van RKsv Wittenhorst, die bij het realiseren van de activiteiten van de commissie zelf ook een persoonlijke groei ondergaan.

Verantwoordelijk voor deze begeleidingsactiviteiten zijn:

 

Pieter Coumans pieter@rentree.net
Roel Thielen roelthielen@hotmail.com
Matti Winkelmolen matti_winkelmolen@hotmail.com