Facebook

 
 

Nieuws trainers- en coördinatoren

Nieuws trainers- en coördinatoren

Hiermee willen wij bekend maken dat we met ingang van volgend seizoen een nieuwe trainer hebben benoemd voor Wittenhorst 2 in de persoon van Remco ten Hoopen.

Remco is momenteel werkzaam bij JVC Cuijk als trainer van de B1 en Co14 en als Technisch Coördinator Opleidingen. Daarnaast is hij werkzaam als analist bij NEC.

Daarnaast willen we melden dat Ron van de Broek ook volgend seizoen hoofdtrainer zal zijn van het damesteam Wittenhorst 1. We willen de positieve ontwikkelingen van het eerste damesteam in dit seizoen daarmee een goed vervolg geven.

Voorts is Theo Coenen per 1 februari 2016 benoemd als technisch coördinator selectie senioren. Theo komt van Sportclub Irene waar hij vele jaren de functie van Hoofd Jeugd Opleidingen heeft vervuld. Theo zal onder andere verantwoordelijk zijn voor de doorstroming van de Wittenhorst jeugd naar de senioren selectieteams en de communicatie binnen de Wittenhorst selectie en naar het bestuur. Daarnaast zal Theo zich gaan bezighouden met de implementatie van het technisch beleidsplan t.a.v. de seniorenselectie.

Wij wensen deze heren daarbij heel veel succes en plezier.

Bestuursleden Technische Zaken

Marcel Kuijpers

Ron Verhaagh