Facebook

 
 

RKsv Wittenhorst en VV Hegelsom : Gezamenlijke visie op samenwerking

RKsv Wittenhorst en VV Hegelsom : Gezamenlijke visie op samenwerking

logo_Hegelsom.jpg                       Logo_Wittenhorst.png

 

In de laatste jaren hebben de besturen van beide verenigingen herhaaldelijk vastgesteld dat samenwerking op verschillende terreinen van beide zijden goed bevalt. De verenigingen Wittenhorst en Hegelsom zijn weliswaar van zeer verschillende omvang, maar kennen toch een aantal overeenkomsten:

. Beide clubs hebben momenteel een grootte die gezien hun verzorgingsgebied zeer gezond is, en beide streven er naar die grootte ongeveer op het huidige peil te houden

. De verenigingen beslaan een aanééngesloten, en soms zelf overlappend gebied

. De bestuurlijke organisatie is overeenkomstig, tussen beide besturen bestaat reeds een goed overleg en samenwerking

. Beide clubs hebben een duidelijke eigen identiteit, en willen die ook behouden in de nabije toekomst

. Beide clubs beschikken over een goede, relatief moderne, eigen accommodatie en zijn momenteel bezig deze te betrekken in bredere toekomstplannen (sportzones)

De verenigingen spreken dan ook de intentie uit om de samenwerking te intensiveren. Belangrijk is dat we elkaar kunnen versterken door deze strategische samenwerking.

Een eerste aanzet is medio 2015 al gegeven middels het gezamenlijk organiseren van twee oefenwedstrijden van Wittenhorst 1, op het sportpark Wienus. Naar de toekomst toe willen wij op de volgende strategische vlakken gaan samenwerken op voetbalgebied:

-          Opleidingen / cursussen

-          Vrijwilligersbeleid

Deze samenwerking kan later eventueel in meerdere richtingen uitgebreid worden, het doel is echter om dit stap voor stap op te bouwen.

 

Ton Hagens                                                                      Ger Stappers

Voorzitter RKSV Wittenhorst                                              Voorzitter vv Hegelsom